logoabba

Preduzeće ABBA D.o.o. osnovano je 1995 godine sa sjedištem u Bihaću. Vlasništvo je privatno, obiteljsko, a od svog osnivanja preduzeće bilježi stalni rast i proširenje obima svog poslovanja. Osnovna djelatnost preduzeća je prodaja protupožarne opreme, prodaja i punjenje kao i atest protupožarnih aparata, pregled i mjerenje hidratanskih mreža, prodaja i punjenje tehničkih plinova.

Osim navedenog preduzeće Abba D.o.o. dobilo je ovlaštenje za pružanje sljedećih usluga kao što su periodični pregledi, mjerenja i izdavanja upotrebnih dozvola sa aspekta zaštite na radu, pregled i mjerenja elektoinstalacija, gromobranskih instalacija i uzemljenja za priključak električne energije na objekte.

Isto tako vrši obuku radnika iz protupožarne zaštite kao i zaštite na radu. Strogo vodi računa da svi projekti budu bazirani na tehnološkom i ekološkom nivou, te se stoga drži određenih pravilnika koji su prvenstveno napisani zbog ove vrste djelatnosti.

Mladi, visokoobrazovani menadžment te iskustvo i tradicija formula su kojom u Abba d.o.o. početkom 21. vijeka postavlja nove kriterije u poslovanju, kako bi naši kupci u svakom trenutku dobili najviše za svoj uloženi novac.

Poslovno je preduzeće Abba d.o.o. vezano sa srodnim preduzećima tako da možemo pružiti kompletnu uslugu pri navedenim uslužnim djelatnostima. 

  • za automatsko otkrivanje i dojavu požara,
  • za gašenje požara prahom,
  • za gašenje požara vodom
  • za gašenje požara pjenom,
  • za gašenje požara ugljičnim dioksidom ili drugim gasnim sredstvom,
  • za automatsko otkrivanje i dojavu
  • prisutnosti zapaljivih gasova i para,
  • uređajima i instalacijama za sprječavanje širenja požara i
  • za hidrantsku instalaciju