Poslovi iz oblasti žaštite od požara i žaštite na radu

 • mjerenja električnih instalacija,
 • mjerenje gromobranskih instalacija i instalacija uzemljenja,
 • instalacija za izjednačenje potencijala,
 • instalacija izvedenih u protiveksplozivnoj izvedbi  “Ex- izvedba” ,

 

Pregled i ispitivanje aktivnih sistema za dojavu i gašenje požara koji uključuju:

 • sistem za rano otkrivanje požara “vatrodojava”,
 • sistem za automatsko gašenje požara sa vodom “Sprinkler sistem”, hidrantska instalacija, sistem za automatsko gašenje požara sa CO2, pjena, prah… i dr.

 

Ispitivanje sistema tehničke zaštite “videonadzor i protivprovala”,

 • ispitivanje mikroklimatskih uslova i uslova radne sredine (temperatura, relativna vlažnost, protok zraka, osvjetljenost ),
 • mjerenje i analiza štetnog djelovanja buke na susjedne stambene i poslovne objekte,
 • pregled i ispitivanje sredstava rada i izdavanje upotrebnih dozvola,

 

Izrada tehničko – tehnološke dokumentacije,

 • elaborata zaštite od požara,
 • elaborata zaštite na radu,
 • elaborata zaštite okoliša uključujući i izradu planova o upravljanju otpadom,
 • izrada planova zaštite od požara sa procjenom od ugroženosti od požara,
 • izrada pravilnika zaštite od požara i zaštite na radu

 

Obuka uposlenika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara sa simulacijom i stručnim treningom,

 •  obuka uposlenika za rukovanje mehanizovanim sredstvom unutrašnjeg transporta “viljuškar” ,
 •  obuka uposlenika za rukovanje radnim mašinama,
 •  obuka uposlenika koji rukuju parnim kotlovima i centralnim grijanjem,
 •  obuka uposlenika koji rukuju sa lakozapaljivim tekućinama i gasovima,