ABBA Bihać u mogućnosti je da vam ponudi širok spektar usluga od kojih su neke:

 • Izrada tehničko – tehnološke dokumentacije,
  • elaborata zaštite od požara,
  • elaborata zaštite na radu,
  • elaborata zaštite okoliša uključujući i izradu planova o upravljanju otpadom,
  • izrada planova zaštite od požara sa procjenom od ugroženosti od požara,
  • izrada pravilnika zaštite od požara i zaštite na radu
Dopustite našem mladom timu da Vam pripremi svu potrebnu dokumentaciju.