• abba@bih.net.ba
 • 037/301-111
 • Pon - Sub | Od 8:00 do 18:00

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe.
U tu svrhu osposobljavamo radnike za rad na siguran način i zaštitu od požara, vođenje zaštite od požara, izrađujemo normativne akte, te obavljanje ostalih poslova po pitanju zaštite na radu i zaštite od požara.

 • Vođenje poslova zaštite od požara u tvrtkama
 • Osposobljavanje djelatnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
 • Izrada planova zaštite od požara
 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Izrada planova evakuacije i spašavanja
 • Provođenje praktičnih vježbi evakuacije i spašavanjav
 • Provođenje vježbi gašenja požara
 • Osposobljavanje voditelja evakuacije i spašavanja
 • Ostalo